نوع موتور گیربکس, AC2, دوسرعته
استاتیک لود 4200
توان kw 11kw
ratio 1.39
وزن 327kg